Dagvandeinclusievearbeidsmarkt
×
 

Klik op de titel van de werksessie voor meer informatie

 • 1 Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en Leven Lang Ontwikkelen
  Om inzetbaar te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Maar is dat voor iedereen bereikbaar? Wie zijn de insiders en de outsiders op de arbeidsmarkt van de toekomst? Tijdens deze werksessie staan we stil bij praktische voorbeelden die de betrokkenheid van jongeren bij leren en ontwikkelen vergroten. Het gaat om antwoorden op vragen als: hoe kunnen werken en ontwikkelen beter geïntegreerd worden, waar lopen met name MBO-jongeren tegenaan bij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, welke rol spelen 21 e -eeuwse vaardigheden en hoe maken we leren aantrekkelijk en toegankelijk voor alle werkenden?

  Jos Sanders is Lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het lectoraat richt zich op ´Leren tijdens de beroepsloopbaan´ en is verbonden aan het kenniscentrum Kwaliteit van Leren. Daarnaast is Jos als senior onderzoeker verbonden aan TNO. Hij promoveerde aan de Universiteit van Maastricht. Leren en ontwikkelen en employability zijn centrale thema´s in zijn onderzoek en loopbaan.

  Miranda Witvliet is werkzaam als senior onderzoeker bij Regioplan. Zij zet zich daar in voor jeugd en groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij richt zij zich op onderzoek en het optimaliseren van beleid voor deze groepen en vraagstukken rondom samenwerking en effectiviteit. • Matching op de arbeidsmarkt vindt vaak plaats op basis van harde functie-eisen. Als je niet over het juiste papiertje beschikt, wordt matching met een gewenste functie lastig. Ook de vaak smalle definiëring van “geschiktheid” en beeldvorming spelen een belangrijke rol. Kunnen nieuwe technologieën of nieuwe vormen van matching dit doorbreken? Tijdens deze werksessie staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen zoals algoritmisering (meer informatie), open hiring (zo min mogelijk informatie) en skill-based recruitment (andere informatie)

  Joost van Genabeek is senior onderzoeker bij TNO. Hij is onder andere betrokken bij House of Skills, een publiek-private samenwerking, die zich in de regio Amsterdam inzet voor een skillsgerichte benadering van de arbeidsmarkt. Hierin ontwikkelt en onderzoekt hij nieuwe vormen van matchen, waaronder De Paskamer. In deze matchings-applicatie worden bredere skills-profielen van werkenden opgesteld en gematcht aan beroepsprofielen.

  Ingeborg Zwolsman is programma manager Open Hiring bij maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation. Ambitie is dit van oorsprong Amerikaanse concept naar Nederlandse te brengen. Het doel is mensen die nu werkloos zijn, een kans te bieden op een baan zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid.

  Rob Jansen is directeur van Chain Logistics en projectpartner van Open Hiring. Inmiddels heeft hij vier werkzoekenden een contract aangeboden via de methode Open Hiring.

  Felix Spira werkt bij Skilllab, een sociale onderneming die werkzoekenden ondersteunt om beter inzicht in hun vaardigheden en kennis te krijgen. Skilllab is een van de twintig winnaars van Googles wereldwijde AI & Social Impact Challenge 2019. Zij wonnen met een voorstel om AI-gedreven skills assessment in te zetten voor de inclusie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt.

 • Inclusief beleid voor HRM (Human Resource Management) draagt bij aan de loopbaanontwikkeling van alle werknemers, dus ook van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat alle werknemers binnen een organisatie worden ondersteund bij het ontwikkelen van passende competenties en hun sociaal kapitaal. In deze werksessie maakt u kennis met een aantal concrete inclusieve HRM-instrumenten die zich al hebben bewezen in de praktijk. Zijn die instrumenten voldoende om een inclusieve organisatie te realiseren? Wat mist er nog?

  Martine Baadenhuijsen is gespecialiseerd in communicatie en samenwerking rondom mensen met een beperking. Uit persoonlijke ervaring weet ze hoe makkelijk mensen voor jou denken wat je wel en niet kunt. Ze ontwikkelde trainingen die mensen met een handicap of ziekte leren om zich sterk te presenteren, zodat anderen hen begrijpen. Daarnaast laat ze organisaties inzien wat de toegevoegde waarde is van collega’s met een arbeidsbeperking. Hiervoor ontwikkelde ze een uniek ervaringsconcept. In haar werk combineert ze persoonlijke ervaringen met kennis over gesproken interactie, conflicthantering en verlies van gezondheid.

  Alet Denneboom is vanaf 2001 met veel plezier actief binnen het werkveld Mens en Arbeid en heeft ruime ervaring binnen de commerciële arbeidsbemiddeling. De laatste 5 jaar met extra focus op re-integratie, loopbaan advies, duurzame inzetbaarheid en activering en begeleiding van doelgroepen; in het bijzonder medewerkers vanuit de Participatiewet. Binnen Treant is zij verantwoordelijk voor de coördinatie en instroom van medewerkers vanuit de Participatie wet en het bijdragen aan verdere vormgeving van inclusief werkgeverschap.

  Chantal van Vliet is gespecialiseerd in kwetsbare doelgroepen in onderwijs en arbeidsmarkt. Praktische organisator en projectleider van SBCM (A&O fonds SW en kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid) Op dit moment vooral bezig met projecten gericht op kennisdeling, zoals de WERK-portal en het Festival Sterk aan het Werk. Beide richten zich op de doelgroep zelf. Daarnaast lopende projecten gericht op de werkgever en inclusief werkgeven.

 • De circulaire economie gaat uit van het hergebruik van producten en grondstoffen. Daarvoor moeten we op een andere manier gaan produceren en consumeren. De circulaire economie zorgt daarmee voor nieuwe banen en vraagt ook om nieuwe vaardigheden. In deze werksessie beantwoorden we met u de vraag wat er nodig is om via de circulaire economie bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Welke voorbeelden van inclusieve banen in de circulaire economie zijn er al? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de circulaire economie nog meer kansen biedt, juist voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt?

  Joke Dufourmont leidt het Programma Jobs & Skills in the Circular Economy bij Circle Economy. Het Programma draagt bij aan een positieve circulaire transitie van de arbeidsmarkt door de juiste kennis te ontwikkelen en stakeholders aan elkaar te verbinden. Jokes expertise bevindt zich op het snijvlak van sociale en ecologische duurzaamheid.

  Birgitta Kramer is programmamanager Circulaire Economie bij de Goldschmeding Foundation en verantwoordelijk voor een portfolio van initiatieven die bijdragen aan circulaire transitie, gericht op kennis, onderzoek, ondernemerschap en systemische verandering. Birgitta was eerder verantwoordelijk voor duurzame en circulaire innovaties in de watersector.

 • Het overkomt ons allemaal wel eens: geen zin meer hebben in ons werk. Om hiermee om te gaan, heeft ZinVerzetten (www.zinverzetten.nl) een diagnose-instrument ontwikkeld. Met deze telefonische test krijgt de gebruiker binnen een paar minuten inzicht in haar of zijn zin in werk. Door op deze manier naar mensen te kijken, zijn bedrijfsartsen sneller in staat om tot de kern van de problematiek te komen. Ook kunnen klantmanagers het gesprek met een werkzoekende op een heel andere manier voeren. In deze interactieve werksessie krijgt u inzicht in de werking van het diagnose-instrument en leert u aan de hand van actuele casussen de werking van de test.

  Peter Henk Steenhuis is journalist en parttime filosofieredacteur bij dagblad Trouw. In 2013 publiceerde hij samen met Marcel Prins het boek Zin in Werk. 2015 was het jaar waarin hij in een samenwerking met toenmalig denker des Vaderlands, René Gude, het kunstboek Door het woord - Door het beeld uitbracht. In 2016 publiceerde hij het werkboek Werk verZetten. Tevens publiceerde Steenhuis een serie columns over Ambachtelijk Zingeven, in 2017 onder dezelfde titel gebundeld en uitgebracht. Henk geeft sinds jaar en dag lezingen en workshops over het door hem ontwikkelde gedachtegoed over zingeving, zowel in profit- als non-profitorganisatie. Henk is partner in kenniscentrum ZinverZetten!

  Frank Braakman is sociaal ondernemer en heeft zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven, zowel in profit als non-profitorganisaties. Hij studeerde af als bedrijfskundig econoom aan de Vrije Universiteit met als specialisaties organisatiekunde en marketing. Na zijn loopbaan bij Koninklijke Ahold en als zelfstandig ondernemer, in 2000 succesvol afgerond met de verkoop van zijn bedrijf, is hij ondermeer actief geweest in het veld van fusie- en overnamebegeleiding, verandermanagement en procesoptimalisatie. In deze rollen is Frank onder andere langdurig actief geweest als adviseur van de raad van bestuur van Cordaan, met ongeveer 5.000 medewerkers de grootste aanbieder van langdurige zorg in Amsterdam e.o. Frank is partner in kenniscentrum ZinverZetten!

 • Door slimme inzet van nieuwe technologie kunnen we de arbeidsmarkt inclusiever maken. Er zijn verspreid over Nederland al diverse mooie voorbeelden te vinden van het gebruik van bijvoorbeeld exoskeletten, augmented reality en virtual reality om kwetsbare groepen mensen te helpen op de arbeidsmarkt. In deze werksessie willen we samen verkennen welke mogelijkheden er nog meer zijn om met behulp van nieuwe technologieën de arbeidsmarkt inclusiever te maken. In het bijzonder willen we een antwoord formuleren op de vraag wat er nodig is om succesvolle pilots en experimenten op te kunnen schalen.

  Barbara Regeer is Universitair Hoofddocent aan de VU, Athena Instituut. Het Athena Instituut houdt zich bezig met het bestuderen en vormgeven van de interactie tussen wetenschap, technologie & samenleving, op zo’n manier dat wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen bijdragen aan een meer inclusieve en gelijkwaardige samenleving. Barbara richt zich daarbinnen specifiek op methodologie-ontwikkeling voor kennis-cocreatie, waarbij experts, professionals en mensen met ervaringsdeskundigheid bij elkaar komen. Zij werkt aan projecten op het gebied van inclusieve arbeidsmarkt, voedseltransformatie, kindgerichte jeugdbescherming, cliëntgerichte geestelijke gezondheidszorg en vitaal platteland.